Yrd. Doç. Dr. DUYGU BOYRAZ ERDEM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. DUYGU BOYRAZ ERDEM

T: (0282) 250 2203

M dboyraz@nku.edu.tr

W dboyraz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez: Kayı ve Aydınpınar dereleri (Tekirdağ) arasında yer alan oligosen marin ve kuaterner alüviyal çökellerin üzerinde oluşmuş toprakların genesisleri, katenasal ve toposequens ilişkileri (2003)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1995-1998
Tez: Işıklar Ovası (Tekirdağ) topraklarının toprak taksonomisine göre sınıflandırılması, haritalaması ve arazi kullanım planlaması (1998)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2003-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1995-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ - TOPRAK BİLİMİ ANABİLİM DALI
2011-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Toprak Bilimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BOYRAZ D., NALBANT H., Comparison of zeolite (clinoptilolite) with diatomite and pumice as soil conditioners in agricultural soils, Pakistan Journal of Agricultural Sciences, vol. 52, pp. 923-929, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. BOYRAZ D., ATMACA B., Tekirdağ Merkez İlçesi kıyı şeridindeki doğal drenaj ağındaki toprakların zemin mühendisliği özelliklerinin değerlendirilmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 12, pp. 47-56, 2015.
Özgün Makale CABI Publishing
3. BOYRAZ D., ÇAĞLAR A. M., Use of mechanical properties for evaluating engineering behaviour of soils with different textural classes, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 15, pp. 78-84, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. BOYRAZ D., Evaluation model of a village land by using complex square root parametric system, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 14, pp. 707-712, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. BOYRAZ D., SARI H., Tekirdağ Değirmenaltı- Muratlı kavşağı çevre yolunu oluşturan katenadaki toprakların fiziksel ve zemin özelliklerinin değerlendirilmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 68-78, 2012.
Özgün Makale CABI Publishing
6. BOYRAZ D., CANGİR C., Yıldız Orman Ekosisteminde yer alan tipik toprakların sınıflandırılması ve amenajmanları, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 6, pp. 65-77, 2009.
Özgün Makale CABI Publishing
7. CANGİR C., BOYRAZ D., İklim değişikliği ve çölleşme veya toprak/arazi bozulumunun Türkiye’deki boyutları ve çölleşme ile mücadele, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 5, pp. 169-186, 2008.
Özgün Makale CABI Publishing
8. CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ D., AKÇA E., ESWARAN H., An assessment of land resource consumption in relation to land degradation in Turkey, Journal of Soil and Water Conservation, vol. 55, pp. 253-259, 2000.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ATMACA B., BOYRAZ ERDEM D., Tekirdağ Merkez İlçesindeki Bazı Akarsu Yataklarındaki Toprakların Özellikleri, Toprak Su Dergisi, cilt 5, ss. 1-7, 2016.
Özgün Makale TUBİTAK-ULAKBİM
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. CANGİR C., BOYRAZ D., Jeoloji (Jeopedoloji), Yayın Yeri: AVCI OFSET, 2006.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BOYRAZ ERDEM D., YILMAZ F. F., The Comparison Of Yield And Quality Parameters For Bread Wheat Varieties Grown In Vertisol Order Soils, Eurosoil 2016 İstanbul (16.10.2016-21.10.2016).
Özet bildiri
2. HOPKINS D., KEVIN A., UTTER R., BOYRAZ D., MARGARIT D., LOVAS S., GABEL S., SHARMA L., KRAL K., AWALE R., LIPINSKI A., LINTLEMAN E., LINK A., KING R., HADRICH J., The Gardena loam case study: experiential learning improves soil survey interpretations, National Cooperative Soil Survey Conference (07.06.2015-12.06.2015).
Poster
3. BOYRAZ D., SARI H., CANGİR C., Land asset in Turkey, basic problems and importance of rural land planning, New Perspectives in Eco-Technology adn Eco-Economy Symposium (10.05.2010-12.05.2010).
Tam metin bildiri
4. CANGİR C., BOYRAZ D., Interpretation for engineering purposes on the projects of land use planning and soil management, International Conference on Sustainable Land Use and Management (10.06.2002-13.06.2002).
Tam metin bildiri
5. CANGİR C., BOYRAZ D., The complex square root parametric system for land evaluation method on soils of the Thrace Region, International Conference on Sustainable Land Use and Management (10.06.2002-13.06.2002).
Tam metin bildiri
6. CANGİR C., BOYRAZ D., A review of problems and degradation in the arable lands of Turkey and Thrace, and necessity of rearrangement, 2nd International Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications (AGROENVIRON 2000) (18.10.2000-20.10.2000).
Tam metin bildiri
7. DİNÇ A. O., ŞENOL S., KAPUR S., CANGİR C., BOYRAZ D., Detailed soil mapping of the Türkgeldi and İnanlı State Farms using photopedolgy techniques, 2nd International Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications (AGROENVIRON 2000) (18.10.2000-20.10.2000).
Tam metin bildiri
8. KAPUR S., DİNÇ A. O., ŞENOL S., CANGİR C., BOYRAZ D., Land use planning of Atatürk, Tahirova, Kumkale and Gökçeada State Farms, 2nd International Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications (AGROENVIRON 2000) (18.10.2000-20.10.2000).
Tam metin bildiri
9. CANGİR C., BOYRAZ D., Reaction of different soils in Thrace to heavy metals and environmental friendly sustainable land use, 2nd International Symposium on New Technologies for Environmental Monitoring and Agro-Applications (AGROENVIRON 2000) (18.10.2000-20.10.2000).
Tam metin bildiri
10. CANGİR C., BOYRAZ D., Status of the saline and sodic soils of the Lower Meriç Valley in İpsala Flood Plain, Proceedings of International Symposium on Desertification (13.06.2000-17.06.2000).
Tam metin bildiri
11. CANGİR C., BOYRAZ D., İzmir’ de neojen çökeller üzerinde oluşmuş Molisol’ lerin genesisleri ve sınıflandırılması, M. Şefik YEŞİLSOY International Symposium on Arid Region Soil (21.09.1998-24.09.1998).
Tam metin bildiri
12. CANGİR C., BOYRAZ D., Trakya’ da arazi bozunumu, M. Şefik YEŞİLSOY International Symposium on Arid Region Soil (21.09.1998-24.09.1998).
Tam metin bildiri
13. CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ D., AKÇA E., Türkiye’ de arazi kullanımı, tarım topraklarının sorunları ve optimum arazi kullanım politikaları, M. Şefik YEŞİLSOY International Symposium on Arid Region Soil (21.09.1998-24.09.1998).
Tam metin bildiri
14. CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ D., AKÇA E., Problems of agricultural soils and strategies for optimum land use in Turkey, 1st International Conference on Land Degradation (10.06.1996-14.06.1996).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BOYRAZ D., NALBANT H., CANGİR C., Farklı özellikteki tarım topraklarında zeolitin kullanılması, 15. Ulusal Kil Sempozyumu (19.09.2012-22.09.2012).
Tam metin bildiri
2. CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ D., SARI H., Bütünleşik sürdürülebilir havza yönetimi, II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (22.11.2011-25.11.2011).
Tam metin bildiri
3. BOYRAZ D., SARI H., CANGİR C., Sultanköy Beldesi (İpsala – Edirne) topraklarının kompleks karekök parametrik yöntemle değerlendirilmesi, II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (22.11.2011-25.11.2011).
Tam metin bildiri
4. CANGİR C., BOYRAZ D., SARI H., Çölleşme, çölleşmenin nedenleri ve çölleşme ile mücadele, Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (17.06.2010-18.06.2010).
Tam metin bildiri
5. CANGİR C., DİNÇ U., KOCA Y. K., AKÇA E., DİNGİL M., ÖZTEKİN M. E., BOYRAZ D., DİNÇ A. O., DORAN İ., KAPUR S., Toprak etüd haritalama raporlarının çölleşmeye duyarlılık indeksinin oluşturulmasında uygunluğu, Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (17.06.2010-18.06.2010).
Tam metin bildiri
6. AKÇA E., CANGİR C., KAPUR S., ÖZEVREN E., BOYRAZ D., SARI H., Tarım topraklarında bozulma ve BM çölleşme ile mücadele sözleşmesi, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11.01.2010-15.01.2010).
Tam metin bildiri
7. CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ D., Tekirdağ – Merkez, Yarapsanlı Bölgesindeki peloid kaynağının pedolojik ve mineralojik özellikleri, 14. Ulusal Kil Sempozyumu (01.10.2009-03.10.2009).
Tam metin bildiri
8. DİNÇ U., CANGİR C., ŞENOL S., DİNÇ A. O., AKÇA E., DİNGİL M., ÖZTEKİN M. E., BOYRAZ D., KOCA Y. K., KAPUR S., Toprak/arazi kullanımında kil minarelerinin ve mikromorfolojinin önemi, 14. Ulusal Kil Sempozyumu (01.10.2009-03.10.2009).
Tam metin bildiri
9. CANGİR C., KAPUR S. ., BOYRAZ D., AKÇA E., Bir köy arazisi topraklarının kil mineralojilerinden yararlanarak toprak (zemin) mühendisliği özelliklerinin saptanması ve ayrıntılı toprak haritalarının yardımıyla arazi kullanım planlamasının oluşturulması, XIII. Ulusal Kil 2007 Sempozyumu (12.09.2007-14.09.2007).
Tam metin bildiri
10. HAKTANIR K., CANGİR C., BOYRAZ D., Toprak kaynakları kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
11. CANGİR C., BOYRAZ D., Ülkemizde yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
12. CANGİR C., TÜRKEŞ M., BOYRAZ D., AKÇA E., KAPUR B., KAPUR S., HAKTANIR K., Uluslararası sözleşmelerin Türkiye tarımına etkileri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
13. CANGİR C., BOYRAZ D., Güneydoğu Anadolu Bölgesinin arazi varlığı, tarım topraklarının konumu ve yörede çevre düzeni planı ve toprak amenajmanı projelerinin önemi, III. GAP ve SANAYİ Kongresi (18.10.2003-19.10.2003).
Tam metin bildiri
14. CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ D., Şiddetli yağmur sonrası smektit kil mineralinin katkılarıyla oluşan kabuk ve çatlakların çölleşmeye neden olan fiziksel toprak bozunumu işlemleri, XI. Ulusal Kil Sempozyumu (03.09.2003-06.09.2003).
Tam metin bildiri
15. CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ D., AKÇA E., Trakya’ da argilasyona uğrayan tipik toprak profillerindeki kil ilüviyasyonunun ve kil zarlarının bitki gelişmesi üzerindeki işlevleri, 10. Ulusal Kil Sempozyumu (19.09.2001-22.09.2001).
Tam metin bildiri
16. ÇAKIR R., CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ D., Trakya’ daki tipik vertisollerin kil mineralojileri ve sulama planlaması ile arazi amenajmanı kuramları, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu (24.05.2001-27.05.2001).
Tam metin bildiri
17. CANGİR C., BOYRAZ D., Trakya’ daki toprakların alt ordolara göre yayılımı ve farklı yörelerdeki ilçelerin arazi kullanım potansiyellerinin değerlendirilmesi, Trakya Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu (24.05.2001-27.05.2001).
Tam metin bildiri
18. CANGİR C., BOYRAZ D., Arazi ve tarım topraklarının kullanımları hakkındaki yasal mevzuat ve yasalarımızdaki teknik konuların değerlendirilmesi, 21. Yüzyılın Eşiğinde Trakya’ da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu III (11.11.1999-13.11.1999).
Tam metin bildiri
19. CANGİR C., BOYRAZ D., Trakya’ da arazilerin işletmeciliğine yönelik sorunlar ve bölgesel master planlarının oluşturulması aşamasında toprak haritalarının önemi, 21. Yüzyılın Eşiğinde Trakya’ da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu III (11.11.1999-13.11.1999).
Tam metin bildiri
20. CANGİR C., BOYRAZ D., Trakya’ da farklı oranlarda kil ve kil minerallerini içeren toprakların işleme ve tav koşulları, 9. Ulusal Kil Sempozyumu (15.09.1999-18.09.1999).
Tam metin bildiri
21. CANGİR C., BOYRAZ D., Tekirdağ’ da toprak sanayinin sorunları ve Işılar-Naip-Kumbağ Köyleri örneği, I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu (20.10.1997-22.10.1997).
Tam metin bildiri
22. CANGİR C., BOYRAZ D., Trakya’ da amaç dışı arazi kullanımı ve kırsal arazi sınıflaması, I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu (20.10.1997-22.10.1997).
Tam metin bildiri
23. ÇAKIR R., CANGİR C., BOYRAZ D., Trakya’ da vertisollerin genesisleri ve zemin mühendisliği özellikleri, I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu (20.10.1997-22.10.1997).
Tam metin bildiri
24. CANGİR C., YÜKSEL O., GÜRSU E., BOYRAZ D., Yenice – Çanakkale’ de üretilen kurutmalık biber çeşidinin gübreleme ve bekletme sorunları, I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu (20.10.1997-22.10.1997).
Tam metin bildiri
25. CANGİR C., KAPUR S., BOYRAZ D., Tekirdağ’da oligosen denizel çökellerin oluşturduğu toprakların kil mineralojisi ve mühendislik yorumları, VIII. Ulusal Kil Sempozyumu (24.09.1997-27.09.1997).
Tam metin bildiri
26. CANGİR C., BOYRAZ D., Ülkemizde yanlış ve amaç dışı arazi kullanımının boyutları ve arazi kullanım planlamasının gerekliliği, Tarım- Çevre İlişkileri Sempozyumu (13.05.1996-15.05.1996).
Tam metin bildiri
27. CANGİR C., YÜKSEL O., BOYRAZ D., Trakya’da amaç dışı arazi kullanılmasının boyutları ve arazi kullanım planlaması, Trakya’nın Bugünü ve Geleceği İçin Trakya’ da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II (03.01.1996-06.01.1996).
Tam metin bildiri
28. CANGİR C., YÜKSEL O., BOYRAZ D., Trakya’da toprak sanayinin yarattığı sorunlar ve bu sektörde alınması gereken önlemler, Trakya’nın Bugünü ve Geleceği İçin Trakya’ da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II (03.01.1996-06.01.1996).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2010-31.12.2010).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, ULAKBİM
2. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2009-31.12.2009).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, ULAKBİM
3. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2008-31.12.2008).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, ULAKBİM
4. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2007-31.12.2007).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, ULAKBİM
5. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2006-31.12.2006).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, ULAKBİM
6. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2005-31.12.2005).
Uluslararası Dergi CABI, DOAJ, ULAKBİM
Yayın Hakemlikleri
1. SOIL & TILLAGE RESEARCH (15.03.2016-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Kömür Külünün Toprakların Kimyasal Özelliklerine ve Bitki Gelişimine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 12.03.2014-31.03.2015.
2. Uygun Olmayan Fiziksel Koşullara Sahip Toprakların Toprak Düzenleyicileri ile İyileştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.08.2010-01.12.2012.
3. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı. Toprak- Arazi Kullanımı Teknik Raporu ve Haritaları, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.04.1999-01.07.2002.
4. Sultanköy Beldesi (İpsala - Edirne) Arazilerinin Ayrıntılı Toprak Etüd ve Haritalaması, Arazi Kullanım Planlaması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.03.1999-01.08.2000.
5. Karamehmet Köyü (Çorlu-Tekirdağ) Arazilerinin Ayrıntılı Toprak Etüd ve Haritalaması, Arazi Kullanım Planlaması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.03.1999-01.08.2000.
Üyelikler
Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2017-.
TEMA İl Temsilcisi, , 2011-.
GENÇ TEMA Topluluğu, Danışman, 2011-.
Staj Komisyonu, Başkan, 2003-.
Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi, Üye, 1996-.
TEMA VAKFI, Üye, 1996-.
Türkiye Toprak Bilimi Derneği, Üye, 1995-.